Udalaren hirigintza kudeaketari buruz indarrean dagoen araudiaren inguruko informazio zehatza


UDAL ARAUDIA: planeamenduko arau subsidiarioak


Hirgintzako exekuxioaren arau subsidiarioak


Eguneratuta
Atzera